Créer un site internet
Voasava ny Ivon’ny Teny Malagasy
Pôetawebs PÔETAWEBS
Ny pôeta raha miteny
dia mampita izay mba reny
sady saininy ombieny
amin'ny gadona avo lenta
mampitony hetaheta :
bitsik'ivan'ny pôeta.
T. Ràja
Pôetawebs "Tsy azo adika na alain-tahaka raha tsy mahazo lalana avy amin'ny Pôetawebs fa voararan'ny lalàna 94-036 ny 18 septambra 1995 mikasika ny zon'ny mpamorona sy ny mpanakanto".
13 Novambra 2022
Lahatsoratra : Pôetawebs  
Voasava ny Ivon’ny Teny Malagasy

Nifamotoana tetsy amin'ny IKM Antsahavola tamin'ny ny 9 Novambra 2022 ireo mpanoratra sy mpandinika haisoratra. Namotopototra ireo fomba hahafahana mampivoatra ny literatiora izy ireo nandritra izany. Velakevitra mifameno no notontosain'ireo mpandinika efatra tamin'izany dia Hobiana AndrianimerinA, Rahezarisoa Sannie, Ratsimbazafy Heriarilala ary Ratobihasina Viviane. Ny pôeta Ravorombato Ony Lantoarimamy no nofidin’ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko handrindra ny Savaivon’ny Teny Malagasy.

Nisantaran’i Hobiana AndrianimerinA ity hetsika ity ny tari-dalana amin’ny fanoratana tononkalo ho an’izay tsy te hanoratsora-poana. Nifameno tamin’izay ny velakevitra nentin-Rahezarisoa Sannie izay nifototra tamin’ny kanto ao amin’ny tononkalo. Noporofoin’ireo mpikaroka ireo fa talenta voajanahary azo hatevenina amin’ny fampianaran-tena ny mamokatra sora-kanto. Na eo aza anefa ny haifanakantoana sy haifiangaliana dia mandringa ihany izany raha toa ka tsy voafehy ny fanoratana ny tenin-drazantsika. Noho izany indrindra dia novelabelarin-dRatsimbazafy Heriarilala tamin’ny folakandro ny  endriky  ny tsy fahafehezana ny teny malagasy izay mety hanimba ny literatiora. Notanisain-dRatobihasina Viviane ireo hadisoam-panoratana hita any anaty tsangan’asan’ny mpanoratra ankehitriny. Tsy nianina tamin’ny fitanisana ireny diso sy tsy fahafehezana ireny fotsiny anefa ny mpikaroka fa nanolotra ny tena fanoratra marina sady nandroso vahaolana hialana amin’ny tsy fahaizana manoratra ny tenim-pirenentsika. Anisan’izany ny fikirakirana rakibolana, famakiana boky. Torohevitra nomeny mba hanovozana voambolana tena malagasy koa ny fihainoana kalon’ny fahiny sy ny fandehanana matetika eny ambanivohitra. Ireo sehatra ireo mantsy no anisan'ny mirakitra ny hakanton'ny teny malagasy.

Nanolotra mari-pankasitrahana ho an’ireo mpikaroka 4 nandray anjara ireo ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ary nilaza fa mbola hanohy ny ezaka amin’ny fampiroboroboana ny teny malagasy hatrany. Nahasarika ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny soratra ny Savaivon’ny Teny Malagasy. Anisan’ny tonga nanome voninahitra izany ny Talen’ny Fampiroboroboana ny Teny Malagasy eo anivon’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina Andriamifidy Harivelo Bakolalaina (sary ankavia), ny mpanoratra sady tompona trano famoaham-boky Johary Ravaloson, ny mpikaroka eo anivon’ny Foibe Momba ny Teny an’ny Akademia Malagasy Fanja Razafimamonjy.

Zava-dehibe ho an'ny fameloma-maso ny teny sy ny soratra ny takalo toy izao satria nahafahana nifandranitra talenta sy nifampizara izay hampahomby ireo sehatra voalaza teo. 


Izy efatra mianadahy mpanao velakevitra. Miankavanana : Hobiana AndrianimerinA,
Rahezarisoa Sannie, Ratobihasina Viviane, Ratsimbazafy Heriarilala

Miankavanana : Feno Malala Rondro, Ravorombato Ony Lantoarimamy, Sitraka Feno Tanteraka, Ratsimbazafy Heriarilala, Rahezarisoa Sannie, Fanja Razafimamonjy

Johary Ravaloson

Sary fahatsiarovana niarahana tamin'izy efatra mianadahy mpanao velakevitra

© Pôetawebs
Takelaka : Toetra Ràja

Date de dernière mise à jour : 13/11/2022